Miljø

Vi har mennesker rundt oss vi er glade i, og ønsker at alle skal vokse opp og leve under så bra forhold som mulig.

Vi tilstreber å benytte biler med moderne motorteknologi og mindre utslipp.

Hvis praktisk mulig benyttes alternative drivstoff.

Unødig tomgangskjøring skal ikke forekomme.

Vi er opptatt av å ha rasjonelle kjøreruter med minst mulig tomkjøring.

Vi kildesorterer alt avfall før levering.

Vi forsøker å holde oss oppdatert når det gjelder den generelle utviklingen innen miljøvennlige løsninger for vår bransje.

Vi har fokus på miljøet, og har dette som tema ved intern opplæring.