Kvalitet

BEST SERVICE har som mål å være best på gjennomføring, punktlighet og service. Prisene skal være fornuftige.

Alle medarbeidere skal være hyggelige og opptre proffesjonelt.

Alle oppdrag skal utføres med størst mulig grad av punktlighet.

Alt gods skal håndteres varsomt og sikres forsvarlig.

Fraktdokumenter skal alltid signeres ved levering.

Alle medarbeidere skal bære synlig id-kort.

Alle medarbeidere skal kunne kommunisere godt på norsk eller engelsk.

Ved eventuelle avvik skal oppdragsgiver varsles om dette.