Kontakt

Du kan kontakte oss på flere måter.

Her kan du via mail legge inn ordre.

Her kan du via mail kontakte oss om andre ting.

Åpningstid hverdager 07:30-17:00.

Kontakte oss på telefon: 22 22 14 33.

Kontakte oss utenom vanlig arbeidstid, t 22 22 14 33. Overføres automatisk til vakttelefon.

Sende post: BEST SERVICE Transport og Logistkk AS, Pb 13, 2714 Jaren

- Vil du sende oss faktura på mail?

Vil du besøke oss? Du er velkommen i Stanseveien 27, 0976 Oslo.