Ansvar og betingelser

BEST SERVICE er en seriøs aktør som følger de lover, forskrifter og regler som gjelder for vår bransje. Vi gjør alltid det vi kan for å fortjene våre kunders tillit.

Transporvilkår

Bud- og varebiloppdrag i Oslo-området hentes og leveres i løpet av to timer, hvis ikke annet er avtalt.

ASAP/Haster bud- og varebiloppdrag i Oslo-området leveres så snart som mulig, og senest innen èn time. Hvis ikke annet er avtalt.

Alle andre oppdrag utføres i h t avtale ved bestilling.

Transportansvar

Eventuelle tap av gods eller skader, skal uten opphold meldes til BEST SERVICE, eller anmerkes på transportørens del av fraktbrevet.

Erstatningsansvaret ved skade og/eller tap er for all bud- og vegtransport begrenset til maksimum 17 SDR pr kg brutto godsvekt. Forøvrig reguleres ansvaret etter "Lov om vegfraktavtaler".

Ved formidlet transport gjelder transportutøvers vilkår.

Det er oppdragsgiver/vareeiers ansvar å forsikre godset utover ovenfor nevnte vilkår.

Lageransvar

Det er oppdragsgiver/vareeiers ansvar å forsikre gods lagret i våre lager.

Våre lager er normalt sikret mot brann og tyveri.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er kontant eller innen 15 dager for kunder med avtalt kredit. Annen kredittid kan avtales.

Før eventuell kreditt innvilges forbeholder BEST SERVICE seg rett til å bakgrunnsjekke kundens økonomi.

Det faktureres hver 15. og hver siste i måneden.