Annen transport

BEST SERVICE samarbeider med andre transportører, og formidler transport til de fleste destinasjoner i Norge og utlandet.

For landeveistransport utenfor vårt eget dekningsområde samarbeider vi med flere lokale og regionale transportører.

For landeveistransport utenfor Norge formidler vi transport til bl a Schenker, UPS og Blue Water.

Ved behov for kranbil eller spesialtransport har vi gode forbindelser.

Vi formidler flyfrakt hvis det er behov for det.

Vi bistår med dokumentutarbeidelse og fortolling.

Transportansvar i h t NSAB og Lov om vegfraktavtaler.