Avfall og makulering

BEST SERVICE henter inn alle typer tørt avfall fra kontormiljøer og lager. Vi utfører sikkerhetsmakulering av dokumenter og elektroniske lagringsmedia. Alt avfall leveres til godkjente mottak.

Vi setter ut beholdere eller henter direkte.

Vi henter inn elektronikkavfall, batterier og utrangerte kontormaskiner.

Vi sikkerhetsmakulerer dokumenter, vareprøver, feilvarer, arkiv og elektroniske lagringsmedia.

Vi formidler godkjent innhenting av spesialavfall.

Vi utfører arkivsanneringer og ryddejobber.

Transportansvar i h t NSAB og Lov om vegfraktavtaler.